Obuka radnika BZR

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Preventivne mere jesu sve mere koje se preduzimaju ili čije se preduzimanje planira na svim nivoima rada kod poslodavca, radi sprečavanja povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih.

Cilj agencije “PREVING-LIVE” jeste da obuči radnike za bezbedan i zdrav rad u kratkom vremenskom periodu, efikasno i razumljivo, kako bi njihova produktivnost bila na maksimalnom nivou!

Bezbedno radno mesto kao rezultat daje zadovoljnu i zdravu zaposlenu osobu kod poslodavca, a poslodavac ima višestruke benefite u vidu broja sati koji nisu potrošeni u svrhu bolovanja zaposlenog.