Plan zaštite od požara

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

1) prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;

2) procenu ugroženosti od požara;

3) organizaciju zaštite od požara;

4) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;

5) proračun potrebnih finansijskih sredstava;

6) propisane proračunske i grafičke priloge;

7) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlja se saglasnost Ministarstva unutrašnih poslova/Sektor za vanredne situacije.