Izrada akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika je najvažniji dokument iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na kome se temelji ceo proces rada poslodavca. Njime su utvrđene određene opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima i u radnoj okolini vodeći se Pravilnikom o načinu i postupku procena rizika, Priručnikom za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Pored finansijskih benefita u vidu neplaćenih kazni, postoji i niz drugih koje obezbeđujete tako što regulišete bezbednost i zdravlje na radu u Vašoj firmi donošenjem akta o proceni rizika.

Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu, (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr.Zakon), svojim članom 13. predvideo sledeće:
“Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.
Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.
Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.
Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisuje ministar nadležan za rad.”

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisan je Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik“RS br.72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015)

Akt o proceni rizika neophodan je poslodavcu da u svakom trenutku ima uvid u stanje bezbednosti i zdravlja odnosno uvid u primenjenost propisanih mera za bezbedan i zdrav rad njegovih zaposlenih.

Rizik — jeste verovatnoća nastanka povrede, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenog usled opasnosti ili štetnosti.
Visina rizika proizilazi iz verovatnoće da opasnost ili štetnost prouzrokuje manju ili veću štetu odnosno povredu na radu ili profesionalno oboljenje.
Opasnost - jeste okolnost ili stanje koje može ugroziti zdravlje ili izazvati povredu zaposlenog.
Opasna pojava - jeste svaki događaj kojim su ugroženi ili bi mogli da budu ugroženi život ili zdravlje zaposlenog ili postoji opasnost od povređivanja zaposlenog.

Akt o proceni rizika se donosi za svakog poslodavca ko ima jednog ili više zaposlenih.
Njime su utvrđene sve procedure,pravila, sredstva lične zaštite, način i obuka zaposlenih, način ispitivanja opreme za rad i radne okoline itd.
Važno je napomenuti da se akt donosi samo jednom i važeći je dok preduzetnik obavlja delatnost na istoj adresi i dok se nikakve druge važne promene nisu desile u poslovanju a tiču se bezbednosti i zdravlja na radu. Dopuna akta je definisana Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 I 102/2015)